ÖVERBLICK

Denna webbplats drivs av företaget. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till bolaget. Företaget tillhandahåller denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du godkänner alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.
Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss tar du del av vår "Tjänst" och godkänner den.
Du är bunden till följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive och utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsskapare.
Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden till dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får inte komma åt webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande är deras godkännande uttryckligt begränsade till dessa Användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i vår butik omfattas också av Användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av Användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka den här sidan regelbundet för att kontrollera eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av förändringar innebär att dessa ändringar accepteras.

ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK:

Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst myndig i
det land eller region där du är bosatt, eller att  att du är minst myndig i
det land eller region där du är bosatt och har gett en minderårig anhörig tillstånd att använda den här webbplatsen. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, och du får inte heller, när du använder Tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra något slags virus eller kod av destruktiv natur. Ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar avstängning från att använda våra Tjänster.

ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR:

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) innebär överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Information om kreditkort krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls
utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för smidighet och kommer inte att begränsa dessa villkor eller på annat sätt påverka dessa villkor.

ARTIKEL 3 - RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION:

Vi är inte ansvariga om informationen som görs tillgänglig på denna plats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna plats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte vara källan att primärt förlita sig på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till
att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA:

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller dess innehåll) utan föregående meddelande när som helst. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER:

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara av begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa färger och bilder på våra produkter så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att visningen av en färg på din datorskärm kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall.
Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, till vår diskretion. Vi förbehåller oss rätten att avbryta försäljning av någon produkt när som helst. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som skapats på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten korrigeras.

ARTIKEL 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION:

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar gjorda av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som du angav vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, efter eget gottfinnande, verkar ha placerats av återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan genomföra transaktioner och kontakta dig vid behov.

ARTIKEL 7 - VALFRIA VERKTYG:

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll över eller input kring. Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande.
Vi är inte på något sätt ansvariga för din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion och du måste se till att du är bekant med och samtycker till de villkor enligt vilka verktyg tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa Användarvillkor.

JURIDISK INFORMATION

Säljarens identitet:

Företagare (UBO): Youzhang Cao
Företagsnamn: Ningbo Weishishengye Xinxi Keji You Xian Gong Si
Företagsadress: 777# zhongguanxilu zhong shijie dao, Zhenhai Qu, 315201, Kina
Företagslicensnummer: #091330211MA2812N80U

Nedan kallat "Bolaget"

Marknadsförs av:

Företagsnamn: BS ECOM BRANDS LIMITED
Företagsadress: RM1002, 10/F, EASEY COMM BLDG
E-post: support@brightsport.com

ARTIKEL 8 - LÄNKAR FRÅN TREDJE PART:

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inget som helst ansvar för material eller webbplats från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser.
Granska noggrant den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör en transaktion. Klagomål, anspråk, funderingar eller frågor om produkter från tredje part måste adresseras till tredje part.

ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA ANVÄNDARBIDRAG:

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller skickar oss kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt "Kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt kommentera det som du skickar till oss. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) svara på kommentarer.
Vi kan, men är inte skyldiga att, granska, redigera eller ta bort innehåll som vi själva kontrollerar efter eget gottfinnande anser olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller i strid med någon parts immateriella rättigheter eller dessa Användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller inte innehåller något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller en relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än du, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om kommentarernas ursprung.
Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONLIG INFORMATION:

Ditt angivande av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 - FELAKTIGHETER, MISSTAG OCH UTELÄMNANDEN:

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som är typografiska felaktigheter, misstag eller utelämnanden relaterat till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter, misstag eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande meddelande (inklusive efter att du har lagt din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Det finns inget angivet uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på en relaterad webbplats för att indikera att all information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING:

Förutom andra förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; b) för att uppmuntra andra att genomföra eller delta i olagliga handlingar (c) på ett sätt som bryter mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att kränka eller överträda vår immateriella äganderätt eller andras immateriella rättigheter; e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) och ange falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som hämmar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av en relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra personlig information om och från andra; (i) för skräppost, nätfiske, skada, förevändning, 'spider', genomsökning eller webbskrapning; j) för obscena eller omoraliska syften; eller (k) för att rucka på säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller en relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av Tjänsten eller en relaterad webbplats vid brott mot någon av de förbjudna användningarna.

ARTIKEL 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING:

Vi garanterar inte eller representerar inte att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort Tjänsten på obestämd tid eller
kunna avbryta Tjänsten när som helst utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker helt på egen risk. Den tjänst och alla de produkter och tjänster som tillhandahålls dig via Tjänsten är (såvida inte uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några utfästelser, garantier eller villkor av några slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, varaktighet, äganderätt och icke-intrång.
Under inga omständigheter kommer företaget, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare att vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller andra direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, missade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt som härrör från din användning av någon av de tjänster eller produkter som erhållits med hjälp av Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i innehållet, eller förlust eller skada av något slag som uppstått som ett resultat av användning av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgänglig via Tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Till följd av vissa staters eller jurisdiktioners begränsningar kommer vårt ansvar för följdskador eller incident-skador att begränsas till den maximala graden som är tillåten enligt lag.

ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING:

Du samtycker till att använda Företaget och våra moderbolag, dotterbolag,
länkade bolag, partners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, övriga underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda med koppling till alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader som en tredje part ådragit sig till följd av eller som uppkommit i samband med brott mot detta Användarvillkor eller de dokument som hänvisas till häri, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 - UPPDELNING AV AVTAL:

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är olaglig, ogiltig eller inte är verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts och den ogenomförbara delen kommer att anses vara separat från dessa Användarvillkor. En sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av alla andra bestämmelser.

ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING:

Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommer före uppsägningsdagen ska också fortsätta att gälla efter uppsägning av detta Avtal för alla ändamål. Dessa Användarvillkor är effektiva såvida inte och tills de sägs upp av dig eller av oss. Du kan säga upp dessa Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du inte lyckas, att uppfylla något villkor eller tillhandahållande av dessa Användarvillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägning; och/eller kan vi följaktligen neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET:

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor kommer inte att utgöra ett undantag från den rättigheten eller bestämmelsen. Dessa Användarvillkor och eventuella policyer eller affärsregler som antagits av oss på denna webbplats eller som rör Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av Användarvillkoren). Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor kommer inte att tolkas mot beredande part.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG:

Dessa Användarvillkor och eventuella enskilda avtal enligt vilka vi tillhandahåller tjänster till dig regleras av och tolkas i enlighet med Europas lagar.

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN:

Du kan granska den senaste versionen av Användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats.
Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter att ha publicerat ändringar i dessa Användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

ARTIKEL 20 - KONTAKTUPPGIFTER:

Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss via support@brightsport.com.